HISTORIA

1996

 • Pierwszy sezon badań wykopaliskowych badania wykopaliskowe na stanowisku osadzie wielokulturowej (kultury - pucharów lejkowatych, amfor kulistych, przeworskiej oraz słowiańskiej okresu plemiennego) w Lublinie-Dąbrowie;
 • Badania wykopaliskowe i sondażowe na neolitycznej (kultury lubelsko-wołyńska i pucharów lejkowatych) osadzie i wczesnośredniowiecznym grodzisku w Skibicach, gm. Grabowiec, woj. zamojskie pow. Zamość;
 • Nadzory i odsłanianie polichromii z XV-XVI wieku w kamienicy przy Rynku nr 8 w Lublinie;
 • Badania powierzchniowe obszaru AZP 69-80;

  1997

 • Nadzory archeologiczne: na terenie w kamienicy przy ul. Wincentego Pola w Lublinie w obrębie kamienicy przy Rynku w Lublinie przy budowie trasy podziemnej w kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 6 (d. Wincentego Pola 6) w Lublinie;
 • Nadzory nad przebudową infrastruktury podziemnej na ulicy Bramowej i przy zachodniej pierzei Rynku Starego Miasta w Lublinie
 • Nadzory przy budowie kanalizacji wodnej w zespołu pałacowego zespole pałacowo-parkowym w Czemiernikach, woj. Bialskopodlaskie pow. Radzyń Podlaski
 • Nadzory przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy w ulicach Klasztornej w Kraśniku, woj. lubelskie;
 • Nadzory przy usuwaniu zapadlisk piwnic przy kamienicy na ulicy Złotej przy kamienicach Złota 4 oraz Bramowa 4 w Lublinie; na Placu Łokietka
 • Nadzory nad przebudową podziemnego uzbrojenia w Śródmieściu Lublina (ul. Kapucyńska, Wróblewskiego, Krakowskie Przedmieście, Lubartowska i Plac Łokietka);
 • ulicy Wróblewskiego oraz na skrzyżowaniu ulicy Kapucyńskieji Krakowskiego Przedmieścia w Lublinie
 • Nadzory przy budowie kanalizacji sanitarnej w średniowiecznym centrum Kraśnika (ulice: Klasztorna, Oboźna, Okopowa i Tęczyńskich), na ulicach: Tęczyńskich, Klasztornej, Okopowej i Oboźnej w Kraśniku, woj. Lubelskie;
 • na ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie
 • Drugi sezon badań wykopaliskowych badania wykopaliskowe na stanowisku osadzie wielokulturowej (kultury - pucharów lejkowatych, amfor kulistych, przeworskiej oraz słowiańskiej okresu plemiennego) w Lublinie-Dąbrowie;
 • Badania archeologiczne na XV-wiecznym gródku stożkowym (siedzibie rycerskiej) w Brzezinach (Trójnia), pow. Lubartów, woj. lubelskie
 • Badania archeologiczne na stanowisku osadzie wielokulturowej (neolit, epoka brązu i wczesne średniowiecze) w Mogielnicy, pow. Siedlce, woj. siedleckie mazowieckie (galeria);
 • Badania powierzchniowe obszaru AZP 71-81;
 • 1998

 • Badania weryfikacyjno-ratownicze na domniemanym XII-wiecznym gródku stanowisku w Mogielnicy, pow. Siedlce, woj. siedleckie mazowieckie (galeria)
 • Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi : w Lubartowie, na Rynku Starego Miasta, na ul. Zielonej i S. Staszica w Lublinie
 • Nadzory przy rewitalizacji najstarszego (XVI w.) cmentarza żydowskiego w Lubartowie, woj. lubelskie;
 • Nadzory nad budową ponad 6000 metrów sieci telekomunikacyjnej na terenie Lubartowa, woj. lubelskie;
 • Nadzory nad wymianą infrastruktury podziemnej pod płytą Rynku w Lublinie;