HISTORIA

  1999

 • Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi w Janowie Podlaskim, woj. lubelskie budową ponad 4000 metrów sieci telekomunikacyjnej na terenie Janowa Podlaskiego, pow. Biała Podlaska;
 • Nadzory przy budowie kanalizacji wodociągowej na terenie średniowiecznych miejscowości - Stara Wieś i Końskowola, pow. Puławy w Starej Wsi, gm. Końskowola, woj. lubelskie
 • przy ul. Złotej w Lublinie Nadzory nad generalnym remontem kamienicy z XV/XVI wieku przy ul. Złotej 3 w Lublinie.
 • Badania powierzchniowe obszarów AZP nr 78-79 oraz oraz 81-77;
 • 2000

 • Nadzory nad pracami ziemnymi w Końskowoli, pow. Puławy woj. lubelskie galeria
 • Nadzory nad budową sieci telekomunikacyjnej w obrębie zespołu dworsko-ogrodowego w Krzyczewie, gm. Terespol pow. Biała Podlaska
 • Nadzory nad budową ponad 2000 metrów sieci wodociągowej w Łaguszowie, pow. Zwoleń, woj. mazowieckie
 • Nadzory nad budową prawie 4000 metrów sieci telekomunikacyjnej w Lubartowie, woj. lubelskie
 • Badania powierzchniowe obszarów AZP nr 69-81 oraz 72-83; (galeria)
 • 2001

 • I sezon interdysplinarnych badań acheologicznych w kryptach Archikatedry w Lublinie galeria
 • Nadzory archeologiczne przy budowie kanalizacji sanitarnej nad pracami ziemnymi : w Sławatyczach, pow. Biała Podlaska;
 • Nadzory w zespole dworsko-parkowym z XVII-XIX w. w Sobianowicach, pow. Lublin woj. lubelskie
 • Nadzory przy kościele p.w. Św. Agnieszki (poł. XVII w.) w Lublinie
 • Badania powierzchniowe obszarów AZP nr 62-80 oraz 62-81;