HISTORIA

  2002

 • II sezon interdysplinarnych badań acheologicznych w kryptach Archikatedry w Lublinie
 • Nadzory archeologiczne nad budową sieci wodociągowej na pracami ziemnymi : na ulicy Bernardyńskiej w Lublinie;
 • Nadzory w obrębie ulic Zakładowej i Krzywej w Końskowoli woj. lubelskie pow. Puławy
 • Badania powierzchniowe obszarów AZP nr 72-78 oraz 73-78;
 • 2003

 • I sezon badań wykopaliskowych na stanowiskach wielokluturowych Piaskach Wielkich, woj. lubelskie galeria I sezon ratowniczych badań wykopaliskowych związanych z budową obwodnicy m. Piaski, pow. Świdnik, w ciągu dróg S12 i S17 (ponad 3 ha powierzchni). Pracami objęto powierzchnię ponad 3 ha, w obrębie 5 wielokulturowych osad - od obozowiska ze schyłkowego paleolitu po nowożytny zamek i folwark. (galeria)
 • Badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym (VII-X w.) w Trawnikach, woj. zamojskie pow. Świdnik
 • Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi przy budowie hotelu Campanile na ul. Lubomelskiej w Lublinie
 • Terenowe badania weryfikacyjne i opracowanie wytycznych do realizacji inwestycji Budowa obwodnicy m. Okopy, gm. Dorohusk, pow. Chełm
 • 2004

 • II sezon badań wykopaliskowych na stanowiskach wielokulturowych w Piaskach Wielkich, woj. lubelskie pow. Świdnik (galeria)
 • Nadzory archeologiczne I sezon nadzorów nad pracami ziemnymi budową kanalizacji wodociągowej w Końskowoli i Młynkach, pow. Puławy
 • przy ulicach Rybnej, Cichej, Hipotecznej na Placu Wolności w Lublinie
 • na terenie Twierdzy Dęblin (galeria)
 • nadzory nad przebudową kanalizacji wodociągowej i sanitarnej na ulicy Hipotecznej w Lublinie.
 • nadzory nad wymianą kanalizacji wodociągowej i sanitarnej na ulicy Cichej w Lublinie.
 • nadzory nad budową instalacji elektrycznej na ulicy Rybnej i Rynku w Lublinie.
 • nadzory nad budową kanalizacji sanitarnej w obrębie "Twierdzy Dęblin", pow. Ryki. (galeria)
 • Badania powierzchniowe obszarów AZP nr 65-77 oraz 66-77;
 • 2005

 • Nadzory archeologiczne II sezon nadzorów nad pracami ziemnymi budową kanalizacji wodociągowej w Końskowoli i Młynkach, pow. Puławy
 • Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi przebudową kanalizacji wodociągowej na w ulicy Ewangelickiej w Lublinie
 • Wykopaliskowe badania ratowicze Nadzory i ratownicze badania wykopaliskowe na przy budowie "apartamentowca" na ul. Cichej 10 w Lublinie (galeria)
 • Nadzory i ratownicze badania wykopaliskowe w obrębie pracowni garncarsko-kaflarskiej (1 poł. XVI w.) pod gmachem Poczty Głównej Poczty Głównej w Lublinie (galeria)
 • Nadzory i ratownicze badania wykopaliskowe w obrębie wczesnośredniowiecznej zagrody w Krężnicy Jarej, pow. Lublin woj. lubelskie (galeria)
 • Nadzory archeologicznych nad pracami ziemnymi na przebudową kanalizacji wodociągowej w ul. Zamojskiej w Lublinie
 • I sezon badań rozpoznawczych przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych w obrębie II Bloku lubelskiego Starego Miasta (ul. Szambelańska, Bramowa, Olejna). Prace - pierwsze tego typu w historii archeologii w Lublinie - podjęto w związku z planowaną przebudową i zmianą przeznaczenia całego kwartału (galeria)
 • Nadzory nad remontem fundamentów budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 72 w Lublinie;