HISTORIA

  2006

 • II sezon badań rozpoznawczych w obrębie II Bloku lubelskiego Starego Miasta II sezon przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych w obrębie II Bloku lubelskiego Starego Miasta (ul. Szambelańska, Bramowa, Olejna).
 • I sezon przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych przy ul. Przystankowej kwartału śródmiejskiej zabudowy w Lublinie (ulice Świętoduska-Przystankowa-Lubartowska). Prace - pierwsze o takim zakresie - poprzedzały budowę parkingu wielopoziomowego wraz z programem usługowo-handlowym, który miał objąć cały kwartał (galeria)
 • Nadzory archeologicznych nad pracami ziemnymi przy ulicach: Krakowskie Przedmieście, Zamojskiej i Lipowej w Lublinie
 • Nadzory nad przebudową ulicy Lipowej w Lublinie;
 • Badania architektoniczno-archeologiczne w kościele p.w. Znalezienia Krzyża w Końskowoli (galeria)
 • Przedinwestycyjne badania wykopaliskowe mieszczańskiej kamienicy z XV/XVI w. przy ul. Grodzkiej 15 w Lublinie
 • Badania powierzchniowe obszarów AZP nr 69-72, 69-73 oraz 70-72;
 • 2007

 • II sezon przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych przy ul. Przystankowej kwartału śródmiejskiej zabudowy (ulice Świętoduska-Przystankowa-Lubartowska) w Lublinie (galeria)
 • I sezon badań wykopaliskowych średniowiecznego i wczesnonowożytnego cmentarza przy kościele i szpitalu św. Ducha w Lublinie. Prace podjęte zostały w związku z planowaną budową parkingu wielopoziomowego oraz odtworzeniem nieistniejącego skrzydła ratusza (zespołu pokarmelickiego) (galeria)
 • Pierwszy sezon badań wykopaliskowych w Teatrze Starym w Lublinie, ul. Jezuicka 18. Prace podjęto po okryciu reliktów zabudowy drewnianej związanej z lokacją w 1317 r. (galeria)
 • Badania ratowinicze i nadzory archeologiczne w Teatrze Starym w Lublinie przy ulicy Jezuickiej (galeria)
 • Nadzory i badania wykopaliskowe przy rewitalizacji Teatru Starego w Lublinie
 • Pierwszy sezon nadzorów archeologicznych przy kompleksowej rewitalizacji Teatru Starego w Lublinie, ul. Jezuicka 18 (galeria)
 • Nadzory archeologiczne nad przebudową sieci wodociągowej na ulicy Narutowicza w Lublinie oraz na terenie Twierdzy Dęblin (galeria)
 • Ratownicze badania wykopaliskowe na ul. Spokojnej w Lublinie
 • Nadzory nad budową kanalizacji sanitarnej na terenie Twierdzy Dęblin, pow. Ryki (galeria)
 • Nadzory przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzamcze i Stara Wieś, pow. Łęczna
 • Nadzory nad budową sieci wodociągowej na ul. Spokojnej w Lublinie.
 • Nadzory i wykopaliskowe badania ratownicze ratownicze wykopaliskowe badania na terenie danego klasztoru ss. Karmelitanek (poł. XVII w.) przy ul. Staszica w Lublinie (galeria)
 • Inspekcja archeologiczna związana z przenoszeniem pomnika ku czci Ofiar Masowej Eksterminacji Ludności Żydowskiej w Lublinie (galeria)
 • Nadzory nad remontem piwnic kamienicy przy ul. Złotej 1 w Lublinie
 • Nadzory na terenie średniowiecznego i nowożytnego cmentarza przy kościele p.w. Św. Jakuba w Lublinie-Głusku
 • 2008

 • II sezon badań wykopaliskowych lokacyjnej zabudowy drewnianej pod Teatrem Starym w Lublinie, ul. Jezuicka 18 (galeria)
 • II sezon badań wykopaliskowych na średniowiecznym i wczesnonowożytnym cmentarzu przy kościele i szpitalu św. Ducha w Lublinie. (galeria)
 • III sezon przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych przy ul. Przystankowej kwartału śródmiejskiej zabudowy (ulice Świętoduska-Przystankowa-Lubartowska) w Lublinie (galeria)
 • Badania wykopaliskowe w Sandomierzu, na działce przy ul. Mariackiej 8, poprzedzały planowaną budowę Centrum Kształcenia i Wymiany Myśli Europejskiej"(galeria)
 • II sezon nadzorów archeologicznych przy kompleksowej rewitalizacji Teatru Starego w Lublinie, ul. Jezuicka 18 (galeria)
 • Badania architektoniczne na zasceniu Teatru Starego w Lublinie, ul. Jezuicka 18
 • Nadzory nad budową odcinka sieci wodociągowej o długości ponad 2000 m dla miejscowości Pcin i Ranachów, pow. Lipsko, woj. mazowieckie;
 • Nadzory nad budową boiska sportowego w zespole pobedyktyńskim w Opactwie (Siechów), pow. Kozienice, woj. mazowieckie;
 • Nadzory nad budową parkingu na ulicy Legionów w Lubartowie, woj. lubelskie;
 • Nadzory nad budową ogrodzenia przy zespole pałacowo-parkowym w Lubartowie, woj. lubelskie;
 • Nadzory nad wymianą sieci ciepłowniczej w Śródmieściu Lublina (ulice - Chmielna, Konopnicka, Krucza i Orla).
 • Nadzory nad remontem piwnic XV-wiecznej kamienicy przy ul. Złotej 1 / Rynku 9 w Lublinie
 • Nadzory nad remontem fundamentów kamienicy przy ul. Lubartowskiej 25 w Lublinie
 • weryfikacyjne badania związane z planowanym remontem drogi nr 637 na odcinku od 23+643 km do 41+000 km (pow. Mińsk Mazowiecki)
 • weryfikacyjne badania związane z planowanym remontem drogi nr 637 na odcinku od 60+296 km do 78+268 km (pow. Węgrów)
 • Badania powierzchniowe obszarów AZP nr 61-78 oraz 61-79;
 • 2009

 • III sezon badań wykopaliskowych na średniowiecznym i wczesnonowożytnym cmentarzu przy kościele i szpitalu św. Ducha w Lublinie. (galeria)
 • III sezon nadzorów archeologicznych przy kompleksowej rewitalizacji Teatru Starego w Lublinie, ul. Jezuicka 18 (galeria)
 • Ratownicze badania wykopaliskowe na terenie średniowiecznego i nowożytnego cmentarza parafialnego (ul. Świętoduska) w Łęcznej, woj. lubelskie
 • Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze zawiązane z planowaną rozbudową dróg S12 i S17 w Bystrzejowicach i Wierzchowiskach
 • weryfikacyjne badania związane z planowanym remontem drogi nr 637 na odcinku od 43+845 km do 60+330 km (pow. Mińsk Mazowiecki)
 • Nadzory przy budowie oświetlenia od ulicy Podwale do Jezuickiej oraz od Placu po Farze do ul. Podwale w Lublinie.
 • Nadzory nad wymianą sieci ciepłowniczej pod Alejami 1000-lecia w Lublina (od ul. Dolnej 3-go Maja do ul. B. Prusa).
 • Nadzory nad wymianą sieci wodociągowej przy kamienicach Złota 2 i 4 w Lublinie.
 • Nadzory przy modernizacji ul. Świętoduskiej w Łęcznej, woj. lubelskie.
 • Nadzory nad przebudową instalacji gazowej w ul. 3-go Maja w Łęcznej, woj. lubelskie.
 • Nadzory nad budową sieci wodociągowej na ulicach Lubelskiej i Kościelnej w Końskowoli, pow. Puławy.
 • Nadzory nad budową sieci wodociągowej w południowej części Końskowoli oraz Pożogu Starym, pow. Puławy.
 • Nadzory przy budowie sieci wodociągowej w południowej części gminy Zwoleń, woj. mazowieckie.