Aktualności

  • Kościół powizytkowski

    pobierz PDF

    W chwili obecnej ośmioosobowa ekipa prowadzi prace archeologiczne w nawie kościoła, gdzie wykonano trzy wykopy. W jednym z nich odkryta została krypta z ludzkimi szczątkami, w drugim fragment cmentarza, a w trzecim, pochówki w trumnach. Nie wiadomo jeszcze dokładnie ile osób zostało pochowanych w badanym miejscu i kim one są. (groby noszą ślady późniejszego przekopywania co związane jest z obowiązującą do przełomu XVIII-XIX wieku tradycją chowania zmarłych przy kościołach). Brak wyposażenia grobowego sugeruje , że mogą pochodzić z początku funkcjonowania świątyni (XV w). Przy okazji remontu planowane jest przebadanie wszystkich dziewięciu krypt w tym największych znajdujacych się pod chórem i w prezbiterium kościoła

    Więcej na stronach Kuriera Lubelskiego