GALERIE

Badania na terenie poczty głównej w Lublinie
  ARCHEE
  Lublin - Poczta Główna
  ARCHEE
  Lublin - Poczta Główna
  ARCHEE
  Lublin - Poczta Główna
  ARCHEE
  Lublin - Poczta Główna
  ARCHEE
  Najstarszy zbiór naczyń i kafli odkrytych w trakcie badań
  ARCHEE
  Kafel typu wawelskiego z pocz. XVII wieku
  ARCHEE
  Garnki z pocz. XVI wieku
  ARCHEE
  Dzban z pocz. XVI wieku
  ARCHEE
  Garnek z przykrywką z pocz. XVI wieku