PRACE WYKOPALISKOWE PRZY LUBELSKIM RATUSZU

  ARCHEE
  XV-wieczne pochówki na cmentarzu przy szpitalu i kościele Św. Ducha
  ARCHEE
  Jamy grobowe - poziom odkrycia
  ARCHEE
  Jamy grobowe po eksploracji
  ARCHEE
  Obiekt drewniany o konstrukcji słupowej
  ARCHEE
  Cięcie przez obiekt drewniany
  ARCHEE
  Naczynia gliniane na poziomie odkrycia
  ARCHEE
  Zejście do pierwszej kondygnacji piwnic
  ARCHEE
  fałszerstwo z epoki denara Kazimierza Jagiellończyka
  ARCHEE
  zelag gdanski Kazimierza Jagiellończyka
  ARCHEE
  Szeląg koronny Stefana batorego przed i po konserwacji
  ARCHEE
  klamerka po konerwacji
  ARCHEE
  wykopowy przyjaciel