OFERTA

wykonujemy usługi archeologiczne:

 • szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe
 • przedinwestycyjne badania archeologiczne
 • ratownicze badania wykopaliskowe
 • badania sondażowe i weryfikacyjne
 • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi (zobacz szczegóły)
 • badania powierzchniowe
 • ekspertyzy archeologiczno- konserwatorskie
 • konserwacja zabytków metalowych
 • opracowania numizmatyczne i identyfikacja znalezisk

  na terenie województw:

  mapa
 • lubelskiego
 • mazowieckiego
 • podlaskiego
 • świętokrzyskiego
 • podkarpackiego