Archee przy pacy

  ARCHEE
  Ciężka praca wykopaliskowa
  ARCHEE
  ...ostatnie spojrzenie na profil
  ARCHEE
  Nadzorowanie prac ziemnych - już za chwilę koparka odsłoni wczesnośredniowieczną ziemiankę
  ARCHEE
  Rysunkowe dokumentowanie profilu
  ARCHEE
  Zanim zaczniemy rysować trzeba oczyścić profil
  ARCHEE
  Wykonanie dokumentacji fotograficznej bywa niebezpieczne
  ARCHEE
  Rysowanie, rysowanie, rysowanie...
  ARCHEE
  Samotna praca archeologa podczas nadzorów
  ARCHEE
  Czasem bywa makabrycznie...